Follow Us :

TAX REGULATIONS

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai
No. 26/BC.1/UP.9/2010

PEMINDAHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR 26/BC.1/UP.9/2010

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

 1. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu memindahkan para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Mengingat :

 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 1/BC/UP.10/2009 tentang Penunjukan Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang Diberi Kuasa untuk atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA :

Memindahkan para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tempat kedudukan lama seperti tersebut dalam lajur 4 ke tempat kedudukan baru seperti tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

KEDUA :

Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA :

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
 3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
 4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Depkeu;
 5. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Depkeu;
 6. Kepala Biro Hukum Setjen Depkeu;
 7. Para Pejabat Eselon II Kantor Pusat DJBC Jakarta;
 8. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC terkait;
 9. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai terkait;
 10. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terkait;
 11. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait.

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2010
a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

ttd.

KAMIL SJOEIB
NIP 060044480

error: Content is protected